go top

variable gear ratio

  • 可变传动比

网络释义

  可变传动比

... 静态传动比 static gearing ratio 可变传动比 variable gear ratio; variable gearing ratio 链轮传动比 sprocket ratio ...

基于1个网页-相关网页

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定