go top

mi melt flow index

网络释义

  融溶流动指数

... Melt Flow Index 熔融指数 ; MI melt flow index 融溶流动指数 Melt Flow Index tester 熔体流动速率仪 ...

基于1个网页-相关网页

有道翻译

mi melt flow index

Mi熔体流动指数

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定