go top

feeler gauge hole gauge

网络释义

  塞规

... out of gauge hole 井径不合标准的井 feeler gauge hole gauge 塞规 true-to-gauge hole 原尺寸井 ...

基于8个网页-相关网页

有道翻译

feeler gauge hole gauge

塞尺测孔规

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定