go top

o o , ,

网络释义

短语

O&O DiskRecovery 数据恢复软件 ; 磁盘数据恢复软件 ; 超强数据恢复 ; 数据恢复

O&O Defrag Pro 磁盘碎片整理 ; 磁盘碎片整理软件 ; 高效磁盘碎片整理工具 ; 磁盘碎片整理工具

O&O AutoBackup 自动备份工具 ; 自动备份软件

O&O Defrag Professional 专业磁盘碎片整理工具 ; 专业磁盘碎片整理

O&O Defrag 磁盘碎片整理工具 ; 磁盘整理工具 ; 理软件

O o 圆唇中后元音 ; 奥苏牌手表 ; 面向对象 ; 同志型夫妇

A-B-O-O - Plumebooms Fri 彩羽鸟的朋友

O&O SafeErase 资料安全删除工具 ; 安全擦除工具软件 ; 彻底删除文件工具 ; 数据彻底删除工具

O&O DiskStat 磁盘空间分析管理工具

 更多收起网络短语

有道翻译

o o , ,

哦,,

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

双语例句原声例句权威例句

 • This lets us tweak and play with our systems. And we absolutely loo-o-o-ve tweaking our system.

  使我们能够调整我们系统,而且我们绝对痴迷调整系统

  youdao

 • "In any case, the new outbreak has robbed Pu 'u 'o 'o of at least some of its lava supply from the summit," Eichelberger said.

  无论如何,这次爆发至少Pu ' u ' o ' o喷发的最高点那里偷到了一些熔岩供应”,埃切尔·伯格

  youdao

 • No-o-o, you know what it smells like?

  不——,你们知道闻起来什么吗?

  youdao

更多双语例句
 • They are the retired Justice Sandra Day O'Connor, the current Justice Ruth Bader Ginsburg and the newest justice,Sonia Sotomayor.

  VOA: special.2009.08.24

 • They are quite unlikable, and this is consistent pretty much across O'Connor's fiction : short, long, medium, whatever.

  他们一点都不可爱,这些由始至终贯穿于她的作品里:,短篇的,长篇的,中篇的,无论哪种都是。

  耶鲁公开课 - 1945年后的美国小说课程节选

 • So we have like, I'm course 2. And my classes are, you know, two double o one (2001)

  比如说,我的专业是课程2,我的课是001(2001),

  社团小组信息 - SpeakingMax英语口语达人

更多原声例句
 • "I'm not coming here to be Samuel Eto'o, I'm somebody else, somebody new, but I will try to achieve as much as Eto'o, or even more, " he added.

  CNN: Ibrahimovic and Eto'o complete transfers

 • O, Romney-O, Romney-O, Wherefore art thou Mitt Romney?

  FORBES: Connect

 • Rhestrodd Ms Evans y problemau cyffredin sydd yn gwynebu dioddefwyr clefydau prin: "Mynediad i ddiagnosis amserol, diagnosis anghywir, cael gafal ar wybodaeth, cydlynu gofal gwael, problemau trosglwyddo o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion, cael hi'n anodd dod o hyd at driniaeth, diffyg ymchwil ac anghydraddoldeb o ddarpariaethau".

  BBC: Dadl fer: Clefydau anghyffredin

更多权威例句
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定