百科内容来自于: 百度百科

字从人,从良。“良”意为“拖尾到底”,引申为“从生到死”“人”与“良”联合起来表示“维持人一生的东西”。食,饣米也。——东汉·许慎《说文》。按,六谷之饭曰食

基本信息

隶书 小篆 金文 甲骨文 骨刻文
汉字:食
拼音:shí sì yì
食字骨刻文演变
丁再献、丁蕾《东夷文化与山东·骨刻文释读》十九章第二节,中国文史出版社2012年2月版
田字格中的“食”字
注音:ㄕˊㄙˋㄧˋ
海南话拼音:jiac
简体部首:飠
部外笔画:0
总笔画:9
繁体部首:食
甲骨文 食
五笔86:WYVE
五笔98:WYVU
仓颉:OIAV
郑码:OX
笔顺编号:344511534
四角号码:80732
UniCode:CJK 统一汉字 U+98DF

字形结构

汉字首尾分解: 人良
汉字部件分解: 食
笔顺编号: 344511534
笔顺读写: 撇捺捺折横横折撇捺

详细释义

(1) 会意。字从人,从良。“”意为“拖尾到底”,引申为“从生到死”。“人”与“良”联合起来表示“维持人一生的东西”。本义:粮。
(2) 同本义 [cooked cereals,especially rice;food]  食,饣米也。——东汉·许慎《说文》。按,六谷之饭曰食。
掌王之食饮。——《周礼·膳夫》。注:“饭也。”
治其粮与其食。——《周礼·廪人》。注:“止居曰食。”
共王及后之六食。——《周礼·馔人》。注:“六谷之饭。”
小人有母,皆尝小人之食矣。——《左传·隐公元年》
甘其食,美其服。——《老子》
孟尝君使人给其食用,无使乏。——《战国策·齐策》
字形对比
食非多品,器皿非满案,不敢会宾友。——宋· 司马光《训俭示康》
(3) 又如:食次(酒菜和点心之类;食品);食店(饭店);食垒(一种有几层屉的食盒);食嗓(食道);食忌(饮食的禁忌);食官(古代掌管饮食的官);食膳(膳食,肴馔);食为民天(饮食是人民最重要之事)
(4) 粮食 [grains]
字源演变
籍兵乞食于西周。——《战国策·西周策》。注:“粮也。”
食太阴在卯穰。——《史记·货殖列传》。索隐:“谓谷也。”
食,谓农殖嘉谷,可食之物。——《汉书·食货志》
卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。——唐·白居易《卖炭翁》
百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?——《三国志·诸葛亮传》
(5) 又如:口中食(吃的粮食);食地(可种粮食的田地)
(6) 食物的通称 [food]
廉者不受嗟来之食。——《乐羊子妻》
野兽在深山里没有食吃。——鲁迅《祝福》
(7) 又如:猪食;鸡食;猫食
(8) 食禄,俸禄 [official's salary]
君子谋道而不谋食。——《论语·卫灵公》
(9) 食墨亦简作“食”。龟卜的术语。古代龟卜兆与墨画重合叫“食墨”,为吉兆 [omen]
召伯相宅,卜惟洛食。——《文选·张衡·东京赋》
(10) 亏损。后作“蚀” [loss]
易腐败而食之货勿留。——《史记》
(11) 特指日蚀或月蚀 [eclipse]
彼月而食,则维其常。——《诗·小雅·十月之交》
日中则昃,月盈则食。——《易·丰》
三年春王二月,己巳,日有食之。——《左传·隐公三年经》
是故圣王日食则修德,月食则修刑。——《管子·四时》

(1) 吃 [eat]
食舍肉。——《左传·隐公元年》
长铗归来乎,食无鱼!——《战国策·齐策四》
狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。——《孟子·梁惠王上》
吾恐秦人食之不得下咽也。—— 宋· 苏洵《六国论》
酿秫酒,瀹脱粟而食之。——宋·苏轼《超然台记》
古人食稻而祭先穑,衣帛而祭先蚕。——明 陈继儒《大司马节寰袁公(袁可立)家庙记》
(2) 又如:废寝忘食;以食食( sì )人;食母;食以草具;吞食;食犬(专供食用的狗);食酒(饮酒);食茶(自己饮用的茶);食息(吃饭休息,泛指休息);食藿悬鹑(形容贫穷困苦);食饩(即“补廪”。生员中的附生递补为廪生);食獐(吃獐子);食肉寝皮(食其肉而寝处其皮。形容痛恨之极)
(3) 靠着吃饭;赖以为生。引申为依赖、依靠 [depend on;rely on]
尊为公侯,食邑万户。——《汉书·张安世传》
(4) 又如:食力(依赖民众的赋税生活);食采(受纳采地的租税);食邑(卿大夫的封地。收封地的租税以供食用,故称“食邑”,或称“采邑”);食俸(官吏每月每岁所受的薪俸。又称“食禄”);食加(靠大夫的田亩增加而生活);食官(靠官府发的粮食而生活);食租衣税(靠收税而生活);食职(靠职务所得而生活)
(5) 享受;受 [enjoy]
自我徂尔,三岁食贫。——《诗·卫风·氓》
居右,食嘉。——王充《论衡》
(袁可立)居朝仅十二载,而硕果不食班联,六有足异者。——明 董其昌《节寰袁公行状》
(6) 又如:自食其果;食征(享用税收);食德(享受先人的德泽);食报(受报答或受报应);食俸(享受俸禄)
(7) 垦耕 [reclaim]
我死则择不食之地而葬我焉。——《礼记·檀弓上》
(8) 又如:食力(依靠自己劳力而生活)
(9) 背弃[诺言] [go back on]
尔无不信,朕不食言。——《书·汤誓》
(10) 又如:食言而肥
(11) 接受,采纳 [accept]
贤圣不能正不食谏诤之君。——《盐铁论》
(12) 祭献,享祀 [offer sacrifice]
哭汝既不闻汝言,奠汝又不见汝食。——清· 袁枚《祭妹文》
(13) 又如:食监(官名。汉置。掌管晦时祭祀)
(14) 另见 sì;yì

康熙字典

〔古文〕𩚃餐《唐韵》乗力切《集韵》《韵会》实职切,𠀤音蚀。《说文》一米也。《玉篇》饭食。《增韵》肴馔也。
又茹也,啗也。《释名》食,殖也,所以自生殖也。《古史考》古者茹毛飮血,燧人钻火,而人始裹肉而燔之,曰炮。及神农时,人方食谷,加米于烧石之上而食之。及黄帝,始有釜甑,火食之道成矣。《易·需卦》君子以飮食宴乐。《书·益稷》暨稷播,奏庶艰食,鲜食。《传》众难得食处,则与稷教民播种之,决川有鱼鳖,使民鲜食之。
又《书·洪范》惟辟玉食。《注》珍食也。
又食禄也。《礼·坊记》君子与其使食浮于人也,宁使人浮于食。
又祭曰血食。《史记·𨻰涉世家》置守冢三十家砀,至今血食。
又飮酒亦曰食。《前汉·于定国传》定国食酒,至数石不乱。
又耳食。《史记·六国表》学者牵于所闻,见秦在帝位日浅,不察其终始,因举而笑之,不敢道,此与以耳食无异。
又目食。《宋史·司马光传》飮食所以为味也,适口斯善矣。世人取果饵刻镂之,朱绿之,以为槃案之翫,岂非以目食乎。
又吐而复吞曰食。《书·汤誓》朕不食言。《左传·僖十五年》我食吾言,背天地也。《尔雅·释诂》食,伪也。《疏》言而不行,如食之消尽,故通谓伪言为食言,故此训食为伪也。
又蛊惑曰食。《管子·君臣篇》明君在上,便嬖不能食其意。
又消也。《左传·哀元年》伍员曰:後虽悔之,不可食已。《注》食,消也。
又《书·洛诰》乃卜涧水东瀍水西惟洛食。《传》卜必先墨画龟,然後灼之,兆顺食墨。
又日食,月食。《易·丰卦》月盈则食。《春秋·隐三年》日有食之。
又《左传·襄九年》晋侯问於士弱曰:吾闻之,宋灾,於是乎知有天道,何故。对曰:古之火正或食於心或食於咮,以出内火。
又《礼·檀弓》我死,则择不食之地而葬我焉。《注》不食,谓不垦耕。
又《前汉·外戚传》房与宫对食。《注》应劭曰:宫人自相与为夫妇,名对食。房宫,二人名。
又《扬子·方言》食阎,劝也。南楚凡已不欲喜而旁人说之,不欲怒而旁人怒之,谓之食阎。
又寒食,节名。《荆楚岁时记》去冬至一百五日,卽有疾风甚雨,谓之寒食。
又大食,国名,在西域波斯国西,都婆罗门,兵刃劲利,勇于野鬬。
又《广韵》戏名。博属。
又姓。汉有食子通。《希姓录》後汉食于公。
又《集韵》祥吏切《正韵》相吏切,𠀤音寺。《论语》有酒食,先生馔。《礼·曲礼》食居人之左。《注》食,饭属也。
又粮也。《周礼·地官·廪人》匪颁周赐稍食。
又以食与人也。《诗·小雅》飮之食之。《礼·内则》国君世子生,卜士之妻,大夫之妾使食子。《注》食谓乳养之也。《左传·文元年》谷也食子。《注》食,养生也。
又《广韵》《集韵》《韵会》𠀤羊吏切,音异。《广韵》人名。汉审食其,郦食其。《荀悦·汉纪》作异基。
又叶式灼切,音烁。《易林》三河俱合,水怒踊跃。坏我王室,民困于食。
考证:〔《易·需卦》君子以飮食晏乐。〕 谨照原文晏改宴。〔《宋史·司马光传》世人取果饵刻镂之,朱缘之。〕 谨照原文朱缘之改朱绿之。〔《尔雅·释诂》食,伪也。《疏》言而不行,如日之消尽,故通谓伪言为食言。〕 谨照原文如日改如食。〔《左传·襄九年》古之火正或食於心或食於咮,以出纳火。〕 谨照原文出纳改出内。〔《周礼·地官·廪人》廪人周赐稍食。〕 谨按廪人二字不当重复。谨照原文廪人周赐稍食改匪颁周赐稍食。

说文解字

清代陈昌治刻本『说文解字』
【卷五】【食部】食
一米也。从皀亼声。或说亼皀也。凡食之属皆从食。乘力切〖注〗餐、𩚃,古文食。𠊊,食本字,从皀亼声。㿝,古文香。

常用词组

方言集汇

◎ 粤语:ji6 sik6 zi6
◎ 客家话:[沙头角腔] sit8 [客英字典] sii5 shit8 [海陆丰腔] shit8 sii6 [宝安腔] sit8 [客语拼音字汇] sid6 [台湾四县腔] siit8 sii5 [梅县腔] shit8 se5 [东莞腔] sit8 [陆丰腔] shit8

食不厌精

孔夫子教导我们,吃饭要“食不厌精,脍不厌细”。大概意思是说粮食要舂得越精越好,肉要切得越细越好,美味出自精品。用现代的眼光来看,这个理念还是优越的,对饮食色香味的要求任何时候都不过分。问题是现代很多人错误的认为很多的“富贵病”是饮食过于精细引起的,更有人称是“营养过剩”等等说辞不一。
饮食过于精细自然有一定的弊端,比如出现维生素B族的摄入不足,纤维素的摄入不足等,但这其实并不是“富贵病”的诱因。真正的问题出现在大家盲目的追求饮食的色香味的同时,没有追求饮食的精细化,没有细嚼慢咽,没有节制。作为现代人,我们应该借鉴古人的智慧,饮食要精细(但不排除皮质的存在),要流质、粉质,要细嚼慢咽,要分主次先后,还要有节制的选用精品饮食以及对饮食的色香味的追求。在普通人看来,长寿之人应该吃的是好东西。其实并非如此,少食多餐、均衡搭配、食不厌精才是真正的健康之道。
此外,适当的运用生物学的知识丰富自己的认识更为重要,“用进废退”“生物竞争”“避免近亲”等理论都是非常优秀的理论。以近亲为例:对人类而言植物类好于动物类;一条腿的好过两条腿的,两条腿的好过四条腿的(人类按四条腿算)。多吃没有腿的(鱼)和一条腿的(菌类),少吃两条腿的(鸡、鹅)和四条腿的(猪、牛、羊);而蔬菜和黑色食品(黑米、黑芝麻、木耳等),更是健康长寿的保证。
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定